CONCURS INTERJUDEȚEAN DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI PLASTICĂ ”VIS DE COPIL” ÎNSCRIS ÎN CAERI 2019, POZIȚIA 2215. EDIȚIA A IV-A , 16 NOIEMBRIE 2019

ARGUMENT:

Copilăria este vârsta marilor superlative pe care le merită viața, vârsta celei mai depline libertăți, vârsta viselor fără graniță, vârsta care trăiește prin flori și se exprimă prin exclamații.

 Pentru a valorifica cele mai de preț însușiri ale copilăriei – imaginația, fantezia, inventivitatea, ingeniozitatea, dorința de aventură și cunoaștere dorim să antrenăm copiii în exprimarea propriilor trăiri și sentimente, prin realizarea unor creații literare și a unor lucrări artistico-plastice, urmărind dezvoltarea creativității și a imaginației acestora. Puterea cuvintelor și a culorilor este miraculoasă. Rolul activităţilor literare și artistico-plastice este de a călăuzi fiecare copil spre o manifestare activă a libertăţii personale de a gândi, simţi, acţiona, potrivit nevoilor, înclinaţiilor, intereselor, capacităţilor şi posibilităţilor individuale ale fiecăruia.

Oportunităţile create de acest proiect deschid generos porţile către înscrierea şi participarea la diverse activităţi culturale, reprezentate prin expoziţii de desene, colaje, concursuri literare. În acest fel se doreşte, prin oferta proiectului, dobândirea de abilităţi şi deprinderi de către elevi, care sunt menite de a le lărgi aria cunoştinţelor culturale şi de a-i stimula creativ.

SCOP: Cunoașterea, stimularea și afirmarea potențialului artistic al copiilor din învățământul primar și gimnazial.

OBIECTIVE:

  • Stimularea creativităţii şi expresivităţii elevilor şi copiilor din ciclul primar şi ciclul gimnazial;
  • Cultivarea sensibilităţii şi aptitudinilor artistice ale elevilor şi copiilor din ciclul primar şi ciclul gimnazial;
  • Valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în abordarea domeniului estetic şi creativ;
  • Dezvoltarea relaţiilor de colaborare dintre şcoli.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security