„Pregătiți pentru viață. Adolescența și morala creștină”

Opționalul, „Pregătiți pentru viață. Adolescența și morala creștină”  vine cu o paletă foarte largă de teme pentru a contribui la dezvoltarea armonioasă a copiilor noștri.

Formarea caracterului și pregătirea pentru viață sunt două obiective constante care, indiferent de mediul de formare, factorii instructivi sau conținuturile specifice ale învățării, trebuie să fie vizate, cu prioritate, la nivelul școlii și nu numai. Mai devreme sau mai târziu, „proba de foc” a valorii persoanei nu se dă la nivel de ce știe sau cât știe, ci se va da la un nivel mai ridicat, și anume se va avea în vedere ce face cu ceea ce știe, ce atitudine are față de eul propriu, față de ceilalți oameni și față de realitatea din jur; cum își gestionează devenirea, cum se auto construiește în raport cu sine, cu ceilalți și cu mediul apropiat sau mai îndepărtat din care face parte.

În cadrul acestui opțional, se va realiza explorarea unor elemente din viața de zi cu zi, din  perspectiva specificului vârstei pubertății și a adolescenței; elevii vor fi ajutați să își înțeleagă trăirile specifice adolescenței și să le gestioneze favorabil din punct de vedere moral și social, pentru sine și pentru ceilalți; vor fi învățați să aibă o atitudine pozitivă față de sine, față de ceilalți oameni și față de mediul ce îi înconjoară.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security