La peste 40 de ani de la infiinţare, Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui se inscrie in randul şcolilor care se racordează la cerinţele societăţii moderne, democratice, concurenţiale.

Ne bucurăm că sunteti interesati de şcoala noastră in demersul de a alege o soluţie educativă optimă pentru copilul dumneavoastră. Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui are o ofertă educaţională diversificată şi de calitate care asigură atingerea standardelor de invăţare si de promovare a valorilor europene intr-un climat de siguranţă fizică şi psihică.

Şcoala dispune de toate condiţiile pentru ca elevii să poată invăţa temeinic şi să-şi dezvolte competenţe şi atitudini ce le vor permite să functioneze cu succes, ca adult, intr-o societate democratică. O gamă largă de activităţi şcolare şi extrascolare vor valorifica si dezvolta talentele şi interesele specifice elevilor şi vor contribui esenţial la formarea lor ca personalitate echilibrată si armonioasă, capabilă să trăiască intr-o lume modernă si polivalentă.
 

De ce ați alege școala noastră…
Şcoala Gimnazială ”Ştefan cel Mare” Vaslui?

Pentru că oferă:

1. O bună instruire realizată de un corp profesoral bine pregătit, preocupat de succesul elevilor se organizează (gratuit) ore de pregătire suplimentară pentru Evaluarea Naţională dar şi pentru participarea la olimpiade şi concursuri;
2. Posibilitatea obţinerii unor rezultate foarte bune la Evaluarea Naţională care să faciliteze intrarea la liceele de prestigiu sau la profilul dorit de absolvent;
3. Posibilitatea studierii limbii engleze, limbii franceze sau limbii italiene;
4. Importante premii şi diplome pentru elevii merituoşi;
5. Condiţii moderne de studiu, săli de clasă cu mobilier ergonomic, laboratoare şi cabinete dotate corespunzător, reţele de calculatoare performante, internet, bibliotecă, bază sportivă, asistenţă psihopedagogică şi logopedică, etc.;
6. Participarea la olimpiade şcolare, concursuri şcolare şi extraşcolare, intreceri artistice şi sportive, activităţi educative diverse, publicaţii ale şcolii ;
7. Parteneriate locale, judeţene, naţionale cu alte unităţi şcolare sau instituţii;
8. Parteneriate Erasmus+ cu unităţi şcolare similare din ţări europene (U.K., Spania, Portugalia, Bulgaria, Slovacia) in cadrul proiectului de schimb interșcolar ”The Great European Pastimes Challenge”.
9. Posibilitatea de a alege opționalul dorit dintr-o gamă variată de discipline opționale integrate;
10. Securitate in incinta unităţii şcolare şi in spaţiile aferente.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security