Documente manageriale

Regulamentul intern
Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ(ROFUI)
Codul de conduită etică
Planul de dezvoltare instituțională
Raport privind starea și calitatea învățământului, an școlar 2022-2023
Planul managerial
Oferta educațională
Procedura operațională privind accesul elevilor și a personalului în incinta unității școlare
Procedura operațională privind accesul persoanelor străine în incinta unității școlare

Consiliul de administratie – C.A.

 • Ciubotaru Greta-Doina, director -președinte
 • Alexăndroae Gabriela, membru-cadru didactic
 • Lefter Cristina-Mihaela – membru -cadru didactic
 • Anton Flavia – membru -cadru didactic
 • Butnaru Manuela – membru -cadru didactic
 • Nistor Ana-Mihaela -membru-reprezentant al părinților
 • Onciu Lucian – membru – reprezentant al părinților
 • Straciug Sebastian – membru-reprezentant al părinților
 • Hobincu Marlena – reprezentantul primarului
 • Adumitroaiei Corneliu – reprezentant al Consiliului Local
 • Clătinici Maria – reprezentant al Consiliului Local
 • Blănaru Tatiana Jenica-reprezentant al sindicatului

Comisia de evaluare și asigurare a calității – C.E.A.C.

Misiunea comisiei este de a efectua evaluarea internă a calităţii oferite de scoala noastra cu scopul de a atesta capacitatea fiecărei structuri furnizoare de educaţie, a asigura protecţia elevilor şi părinţilor acestora prin selectarea programelor care să asigure informaţii sistematice curente şi credibile din domeniul ştiinţei şi educaţiei, a contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii, a imbunătăţi calitatea intregii activităţi din şcoală, a asigura informarea şi evaluarea grupurilor semnificative de interes, a revizui şi optimiza politicile şi strategiile educaţionale la nivelul unităţii şcolare.

x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security