Matematica în Bucovina – Concursul Internaţional de Matematică “Memorialul David Hrimiuc”, Ediţia a XVI-a, 1 – 3 noiembrie 2019

Vezi aici rezultatele la concurs obținute de elevii școlii noastre

Concursul de matematică ”Memorialul David Hrimiuc”, desfăşurat anual la Şcoala Gimnazială Nr.1 din Gura Humorului reprezintă un mod distinct de a oferi participanţilor sens. Încă de la început, concursul a reprezentat un proiect ambiţios menit să concretizeze performanţa. Prin participarea la acest proiect, elevul pasionat de matematică îşi va forma o imagine clară asupra nivelului său de pregătire şi va dobândi o atitudine pozitivă faţă de evaluări şi competiţii. Este un bun prilej de sistematizare a cunoştinţelor acumulate, de dezvoltare a abilităţilor personale şi de gestionare a emoţiilor constructive, contribuind la transformarea participantului într-un tânăr competitiv în societatea cunoaşterii.

Obiectivele urmărite sunt cele care au ca fundament competenţe cheie prevăzute în programele şcolare:

  •  dezvoltarea competenţei-cheie de a învăţa să înveţi;
  •  dezvoltarea componenţei cognitive şi pragmatice a învăţării;
  •  dezvoltarea spiritului participativ, de interactivitate şi intercomunicare;
  •  dezvoltarea capacităţii de evaluare, autoevaluare şi coevaluare în competiţie;
  •  dezvoltarea personală a imaginaţiei şi creativităţii;
  •  evaluarea competenţelor şi performanţelor generale şi specifice la nivelul disciplinei şcolare, interdisciplinar şi transdisciplinar;
  •  valorificarea exemplelor de bună practică(articole, referate, cărţi şi lucrări ştiinţifice, jocuri, materiale didactice, softuri educaţionale) care să reflecte relaţia tradiţional-modern în didactică.

Așadar, participarea la acest concurs nu înseamnă numai un interes sporit pentru matematică, ci implică şi o dezvoltare a unor elemente de cultură necesare în orice domeniu de activitate umană. Acesta semnifică, de altfel, un demers preţios pentru formarea unei gândiri corecte, consecvente, care măreşte puterea de pătrundere şi analiză a spiritului uman. În acest sens, scopul general al proiectului constă în dezvoltarea capacităţii instituţionale a şcolii de a desfăşura activităţi de pregătire la matematică, centrate pe identificarea, îndrumarea şi valorificarea potenţialului elevilor cu aptitudini şi capabili de performanţă.

DETALII

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security