Anunț privind contestațiile

ANUNȚ

            CONTESTAȚIILE PENTRU EVALUAREA NAȚIONALĂ LA CLASA A VIII-A SE VOR DEPUNE LA SECRETARIATUL ȘCOLII SAU ON-LINE LA ADRESA scoala5vs@gmail.com, ÎN ZILELE DE JOI 23.06.2022(ORA 16.00-19.00) ȘI VINERI, 24.06.2022 (ORA 8.00-12.00).

            CANDIDATUL VA AVEA ASUPRA SA CARTEA DE IDENTITATE SAU CERTIFICATUL DE NAȘTERE ȘI VA FI ÎNSOȚIT DE CĂTRE UN PĂRINTE/REPREZENTANT LEGAL, CARE VA AVEA, DE ASEMENEA, ASUPRA SA C.I.

            NOTA OBȚINUTĂ ÎN ETAPA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR ESTE NOTA DEFINITĂ, INDIFERENT DE PUNCTAJUL OBȚINUT, ÎN PLUS SAU ÎN MINUS, FAȚĂ DE NOTA ACORDATĂ ÎN ETAPA DE EVALUARE INIȚIALĂ A LUCRĂRII. ACEASTĂ  NOTĂ NU MAI POATE FI MODIFICATĂ ȘI REPREZINTĂ NOTA OBȚINUTĂ DE CANDIDAT LA PROBA RESPECTIVĂ.

            CANDIDAȚII CARE DEPUN, RESPECTIV TRANSMIT PRIN MIJLOACE ELECTRONICE, DUPĂ CAZ, CONTESTAȚII, COMPLETEAZĂ ȘI SEMNEAZĂ O DECLARAȚIE TIP ÎN CARE SE MENȚIONEAZĂ FAPTUL CĂ AU LUAT CUNOȘTINȚĂ CĂ NOTA ACORDATĂ CA URMARE A SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIEI POATE MODIFICA, DUPĂ CAZ, NOTA INIȚIALĂ, PRIN CREȘTERE SAU DESCREȘTERE. ÎN CAZUL CANDIDATULUI MINOR, DECLARAȚIA TIP ESTE SEMNATĂ ȘI DE CĂTRE PĂRINȚII/REPREZENTANȚII LEGALI AI ACESTUIA. (art. 11 alin (1)  din OMEN 5149/2021).

            ÎN  CAZUL CONTESTAȚIILOR ON-LINE, SE VOR TRIMITE ȘI COPIE A CĂRȚII DE IDENTITATE A PĂRINTELUI/ REPREZENTANT LEGAL, PRECUM ȘI COPIE A CERTIIFICATUL DE NAȘTERE SAU A CĂRȚII DE IDENTITATE A ELEVULUI. DE ASEMENEA, SE VA PRECIZA UN NUMĂR DE TELEFON UNDE PĂRINTELE/REPREZENTANTUL LEGAL AL ELEVULUI,  POATE FI CONTACTAT.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security