CONCURSUL NAŢIONAL DE ARTĂ ŞI TRADIŢIE CREŞTINĂ
,,ÎNVIEREA DOMNULUI-LUMINĂ TRADIŢII ŞI CULOARE”

EDIŢIA I, APRILIE 2020
Concursul este înscris de MEC, în Calendarul concursurilor naţionale şcolare fără finanțare, organizate în anul şcolar 2019-2020, Anexa 5, Poziția 51,


ARGUMENT:
Copilul, încă de mic vine în contact cu realităţi, simboluri şi manifestări religioase ale căror semnificaţii simple, pe înţelesul lor este bine să le cunoască. Educaţia începe în familie, apoi în şcoala unde îşi formează deprinderi de conduită, învaţă să-şi manifeste sentimentele. Educatia religioasa îl ajută pe copil să cunoască îndatoririle pe care le are faţă de el însuşi, faţă de ceilalţi şi faţă de tot ce-l înconjoara, pentru a devenii un bun creştin.
Cu prilejul marii sărbători a Creştinătăţii, Paştele, sau Învierea Domnului, întreaga suflare se bucură, dar copiii o fac într-un mod aparte. Aşa s-a născut ideea unui proiect, “Învierea Domnului – Lumină, tradiţii şi culoare”
Prin proiectul “Învierea Domnului – Lumină, tradiţii şi culoare “ ne propunem să antrenăm un număr cât mai mare de elevi ai claselor primare, gimnaziale dar şi liceale, să descoperim micile talente şi să le promovăm, să le trezim interesul pentru obiceiurile si tradiţiile românesti, să le trezim interesul pentru lectură, pentru exprimarea imaginaţiei în scris, dar si cu ajutorul pensulei, a materialelor ce pot fi refolosite în scopul dezvoltarii imaginaţiei, să le trezim spiritul competitiv, dar şi al cooperării în cadrul unei echipe.
Peisajul magnific al primăverii, vraja sărbătorilor acestui anotimp, aşteptarea Învierii Domnului de către cei mici, dar şi de către cei mari le putem transpune în mici creaţii de artă, scrise, pictate sau meşteşugite.
Elevii au nevoie de îndrumarea şi încurajarea noastră, a cadrelor didactice, au nevoie de tradiţii şi obiceiuri pentru a putea păstra şi dezvolta cultura românească.

SCOP: Păstrarea şi valorificarea obiceiurilor şi tradiţiilor legate de sărbătoarea Învierii Domnului, formarea şi dezvoltarea deprinderilor de socializare între elevi.

  • OBIECTIVE:
  • să cunoască elemente din istoria sărbătorii Paştelui;
  • să recunoască simbolurile pascale şi ce reprezintă fiecare dintre ele;
  • să descrie obiceiurile pascale tradiţionale;
  • să realizeze diferite lucrări artistice folosind tehnici diferite;
  • să păstreze şi să promoveze diferite meşteşuguri artistice tradiţionale specifice sărbătorii Paştelui;
  • să-şi dezvolte încrederea în propriile capacităţi cultivându-şi unele pasiuni;- formarea si dezvoltarea deprinderilor de socializare între elevii.

Regulamentul concursului pentru anul 2020

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security