ARC PESTE TIMP

În săptămâna 21-27 noiembrie, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Vaslui au fost organizate activități diverse, interesante si atractive sub genericul tradițional al ZILELOR ȘCOLII. Au fost angrenați în aceste manifestări copiii, părinții si dascălii școlii. În acest an, încărcătura emoțională a evenimentului a fost una specială, căci el s-a desfășurat sub semnul plin de semnificații al semicentenarului școlii. Ziua de vineri, 25 noiembrie, a marcat momentul cel mai încărcat de emoție căci, sub titlul sugestiv de „Arc peste timp”, a avut loc o întâlnire de suflet între oamenii de astăzi ai școlii si seniorii de peste timp ai existentei sale. S-au depănat amintiri, s-au perindat pe ecran imagini din trecut, totul sub imperiul lacrimii si al trăirii adevărate.

Cu acest prilej, au fost sărbătoriți cum se cuvine dascălii care s-au despărțit de școală si au luat calea pensionării în ultimii ani vitregiți de pandemie. Încărcătura emoțională deosebită a fost sporită de prezența în amfiteatrul scolii a primarului de Vaslui, dl. ing Vasile Pavăl, a inspectorului școlar general, d-na prof. Ana Cristiana Botan, precum si a altor inspectori școlari, cu toții marcând prin intervențiile lor importanța si semnificația unor astfel de evenimente în viața unei școli.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security